"COCARDA" łączy pacjentów i ekspertów 
        z wielu dziedzin ochrony zdrowia

             Wspierając pacjentów, tworzymy wspólnie z nimi i z ekspertami  
             nowe możliwości i rozwiązania w zakresie chorób rzadkich Więcej...

 

 

    
 

Fundacja "COCARDA" działa na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi

   

Jesteśmy innowacyjną instytucją, która działa w dwóch obszarach: bezpośredniego wsparcia pacjentów oraz rozwoju nauk medycznych i pokrewnych, dążąc do poprawy jakości życia pacjentów z chorobami rzadkimi.
Więcej...

 

Główne kierunki działań Fundacji "COCARDA"  
   
Realizując główne cele statutowe, Fundacja "COCARDA" podejmuje działania w trzech gównych obszarach:  
         
   
         
Wsparcie pacjentów   Badania i rozwój   Edukacja
         

Pacjenci z chorobami rzadkimi są zazwyczaj wypchnięci poza nawias systemowej opieki zdrowotnej. Ich potrzeby są niezwykle zróżnicowane, zależne od rodzaju choroby, jej objawów, stopnia niepełnosprawności wywołanej chorobą, dostępnego leczenia.

 

Rozwój technologiczny sprzyja postępowi w dziedzinie medycyny spersonalizowanej, tworząc nowe możliwości dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Współudział pacjentów w procesach tworzenia nowych leków i projektowania nowoczesnych badań klinicznych to kluczowy element w rozwoju nowych strategii w ochronie zdrowia.

 

Marginalizacja pacjentów z chorobami rzadkimi wynika z braku szerokiej edukacji ogółu społeczeństwa w zakresie chorób rzadkich.

Wiemy, jak niezbędym jest zwiększanie świadomości społecznej, aby przeciwdziałać wykluczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi.

Więcej...

  Więcej...   Więcej...

 

"COCARDA" Fundacja na Rzecz Pacjentów z Chorobami Rzadkimi  

KRS: 0000723114  REGON: 369712884  NIP: 7292724351

Konto: ING Bank Śląski 94 1050 1461 1000 0090 3148 2673